Garść informacji o znakach BHP

Garść informacji o znakach BHP

Na terenie naszego kraju obowiązują wyjątkowo dokładne przepisy BHP. Ich przestrzeganie gwarantuje poczucie bezpieczeństwa i sprawia, że prawdopodobieństwo różnorakich zagrożeń staje się marginalne. Aktualnie przepisy BHP zwracają uwagę na konieczność odpowiedniego znakowania budynków. Tak więc dbałość o prawidłowy montaż znaków BHP jest obecnie niezwykle istotna. Kiedy stosuje się znaki BHP?

Znaki BHP – jaką rolę mają do spełnienia?

Na ten moment znaki BHP umieszczane są na najróżniejszych budynkach. Chodzi przede wszystkim o hale produkcyjne, kompleksy biurowe, jak również szkoły czy urzędy, czyli obiekty użyteczności publicznej. Znaki BHP to przede wszystkim oznaczenia takie jak instrukcje BHP mające charakter ogólny czy przepisy , które dotyczą sposobu zachowania się w przypadku pożaru czy innego typu niebezpieczeństwa. Do znaków BHPwyróżniających się ogromnym znaczeniem zalicza się także instrukcje , które mówią o zasadach postępowania z odpadami biologicznymi, które wiesza się w szpitalach. Jednym z najczęściej wykorzystywanych znaków BHP są tabliczki pokazujące drogę ewakuacyjną. Z pewnością nie znajdziemy osoby, którą trzeba przekonywać o tym, jak wielkie znaczenie ma odpowiednie opisanie drogi ewakuacyjnej. To ona jest stosowana w sytuacji, gdy w budynku pojawi się jakieś niebezpieczeństwo, na przykład wybuchnie pożar. Znaki BHP można również zobaczyć na wielu maszynach, które awaria wykluczyła z użytkowania – odnosi się to m. in. wind. Znaki BHP szeroko stosowane są również w zakładach przemysłowych. Stosuje sięwówczas szereg znaków ostrzegawczych , ale też znaki nakazu oraz zakazu.

Znaki BHP – z jakiego materiału są produkowane?

Wykorzystywane obecnie znaki BHP są zawsze wykonywane z materiału trwałego, który doskonale znosi złe warunki atmosferyczne. Zazwyczaj jest to doskonałego gatunku PCV. Za sprawą tego znaki BHP mogą być umieszczane nie tylko we wnętrzach budynków, ale także na zewnątrz. Nawet po długim czasie nie stracą one swojego rewelacyjnego wyglądu i – co kluczowe – nadal będą czytelne. W wielu wypadkach powlekane są również materiałem fluorescencyjnym, dzięki któremu są one widoczne także przy złym oświetleniu. Montaż znaków BHP jest prosty każdy.

Siedziba firmy:
Lundi Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Wielkiego 58
32-400 Myślenice

Tel.: +48 12 268 74 00
E-mail: [email protected]

Bezpieczeństwo