Dekarbonizacja przemysłu – zaawansowane rozwiązania dla przyszłości

Dekarbonizacja przemysłu – zaawansowane rozwiązania dla przyszłości

Więcej na temat dekarbonizacji przemysłu na dalkiapolska.com.

W wyniku rozkwitu przemysłu pojawiło się nagłe zwiększenie zapotrzebowania na energię konieczną do napędzania procesów produkcyjnych. Ogromna konsumpcja energii, a także uzmysłowienie sobie jej marnowania na wielu etapach produkcyjnych prowadzi do tego, iż przedsiębiorstwa wypatrują pionierskich rozwiązań, które nie tylko zmniejszą wydatki poniesione na działalność, ale także przyczynią się do powstrzymania niepożądanego ich wpływu na środowisko.

Dekarbonizacji przemysłu – zmniejszenie użycia gazu i węgla

Dekarbonizacja przemysłu to działanie, które dąży do wzmocnienia niezależności energetycznej przemysłu przez wprowadzanie rozwiązań pozwalających na skuteczniejsze użycie zasobów energetycznych, w głównej mierze przez zwiększenie elektryfikacji czy zredukowanie użycia węgla i gazu. Osiągnąć te cele można za pomocą zaawansowanych rozwiązań, takich jak kogeneracja, która polega na produkowaniu w ramach pojedynczego procesu technologicznego ciepła oraz prądu, czy trigeneracja, która poza energią i ciepłem w trakcie pojedynczego procesu technologicznego uzyskiwany jest również chłód.

W wielu obszarach przemysłu możliwe jest również korzystanie z energii z odzysku, czyli tzw. “czystej energii”. To energia, która powstaje podczas procesów produkcyjnych i która przeważnie bywa po prostu uwalniana, a co za tym idzie – bezpowrotnie marnowana. Tymczasem odzyskiwanie tej energii, a następnie powtórne jej wykorzystanie przynosi z czasem znaczne oszczędności, a zarazem przyczynia się do zmniejszenia śladu węglowego, za który odpowiada zakład produkcyjny.

Koszty przeznaczone na dekarbonizację przemysłu zwracają się po kilku latach

W czasie globalnego zrozumienia negatywnego oddziaływania człowieka na otoczenie i wiedzy, iż paliwa kopalne za kilka dekad się skończą, dążenie do dekarbonizacji przemysłu stało się priorytetem, bowiem jest zabezpieczeniem jej rozwoju w przyszłych dekadach. Przekierowanie przemysłu ku użyciu energii odnawialnej i odzyskanej to najwłaściwsza metoda do zapewnienia zakładom produkcyjnym niezależności energetycznej. Owszem, implementacja tych procesów generuje znaczne koszty, lecz w finalnym rozrachunku profity jakie one zapewniają, całkiem je kompensują. Oszczędności związane z obniżeniem kosztów kupna energii już po paru latach są w stanie zwrócić koszt poniesiony na tę inwestycję. Z drugiej strony minimalizacja śladu węglowego przemysłu i jego szkodliwego wpływu na środowisko to już wartość bezcenna dla całej ludzkości.

Siedziba firmy:
Dalkia Polska Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa

Tel.: +48 22 228 73 10

Energetyka