Aplikacja Flobo – automatyczna windykacja należności

Aplikacja Flobo – automatyczna windykacja należności

Skieruj się na flobo.io/automatyczna-windykacja/, aby odnaleźć informacje o windykacji faktur.

Jest mnóstwo przeróżnych powodów, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za wykonaną usługę. Problem z przeterminowanymi płatnościami mają zarówno przedsiębiorców, którzy świadczą usługi dla biznesu, jak również firmy z profilem działalności kierowanym do odbiorców indywidualnych.

Regularne ponawianie prośby o przelanie opłaty – o windykacji polubownej

Wierzyciel ma prawo dochodzić niespłaconych należności na drodze windykacji. Chociaż określenie to wielu osobom źle się kojarzy, tak naprawdę oznacza to procedurę w trakcie której rozpoczyna się względem dłużnika szereg czynności dopuszczone w obowiązujących przepisach prawa. Działania te mają na celu wyegzekwowanie spłaty zaległości. To tak zwana windykacja polubowna, czyli regularne monitowanie nieterminowego kontrahenta i ponawianie prośby o przelanie opłaty. Kiedy taka forma dochodzenia należności będzie nieskuteczna, kolejną możliwością jest windykacja sądowa. Jeżeli przedsiębiorstwo współpracuje z kilkudziesięcioma czy nawet z kilkuset klientami i każdego miesiąca wystawia identyczną liczbę paragonów i faktur, ryzyko, że jakiś procent opłat nie będzie przelany w określonym czasie niewątpliwie wzrasta. W organizacji całej procedury księgowania przelewów pomaga polska aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która dysponuje też modułem automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – skonfiguruj swoje scenariusze działań

Robot Flobo nie tylko monitoruje, czy na rachunek bankowy wpłynął przelew od klienta, ale w razie stwierdzenia jej braku w wyznaczonym czasie, inicjuje ona procedurę upominania o obowiązku opłacenia faktury. Przedsiębiorca wykorzystujący Flobo może przygotować własne scenariusze działań podejmowanych wobec nie płacących kontrahentów, określając między innymi przerwy między poszczególnymi wiadomościami z upomnieniem. Przypomnienie o przybliżającym się terminie przelewu za fakturę wysyłana jest z aplikacji także przed jego wygaśnięciem do tych kontrahentów, którzy w minionym kwartale dwukrotnie spóźnili się z wykonaniem przelewu oraz tych którzy nie dokonali przelewu w terminie w ostatnim okresie rozliczeniowym. Jeśli notyfikacje nie przyniosą efektów, kolejnymi krokami automatycznej windykacji należności podejmowanymi przez robota Flobo jest wystawienie noty księgowej o równowartości 40 €, a potem przekazanie zawiadomienia o zadłużeniu do Biura Informacji Gospodarczej. Wreszcie, jeśli wymienione wyżej działania nie będą skuteczne, Flobo przekaże sprawę do e-sądu.

Wykorzystanie aplikacji do automatycznej obsługi należności i windykacji oszczędza czas poświęcany na kontrolowanie wpływających należności, a po paru miesiącach skutkuje także ogromną poprawą terminowości u klientów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]

Rachunkowość, finanse