Co to jest metoda kasowa?

Co to jest metoda kasowa?

Skieruj się na https://flobo.io/rachunkowosc/co-to-jest-metoda-kasowa/, aby uzyskać informacje o metodzie kasowej.

Właściciele firm z reguły rozliczają się z urzędem skarbowym metodą memoriałową, według której obowiązek zapłaty podatku VAT powstaje z chwilą wystawienia faktury za sprzedaż towaru bądź usług. W takiej sytuacji fiskus nie interesuje się czy na konto płatnika VAT wpłynęła opłata od kontrahenta. W metodzie kasowej rozliczenie podatku VAT następuje nie prędzej niż po przelaniu opłaty od kontrahenta.

Z metody kasowej może korzystać większość naszych przedsiębiorców

Brak wniesienia opłat w terminie nie jest rzadkością. Przedsiębiorcy nieraz spotykają się z sytuacją, gdy są zmuszeni wielokrotnie dopominać się od kontrahenta uiszczenia należności za wykonane usługi czy też sprzedane towary. Jeżeli to zdarza się cyklicznie, nawet znakomicie prosperująca firma może liczyć się z stratą płynności finansowej, nie wnieść przysługujących podatków na czas i ostatecznie narazić się na bolesne grzywny nałożone przez fiskusa. Na szczęście tzw. mali przedsiębiorcy, czyli przedsiębiorstwa których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym nie przekroczył łącznie z podatkiem dwóch mln euro, mogą skorzystać z metody kasowej odkładając w ten sposób termin rozliczenia się z podatku do czasu otrzymania od kontrahenta opłaty. Z uwagi na przytoczony wcześniej limit z rozliczenia metodą kasową może skorzystać zdecydowana większość rodzimych właścicieli firm, jednakże powinni oni pamiętać, iż korzystanie z tej drogi rozliczenia działa też w odwrotnym kierunku. Tym samym jeżeli sami mają trudność z dochowaniem terminów płatności, nie wolno im odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej póki nie uiszczą danej należności. Deklarację o chęci przejścia na metodę kasową dostarcza się urzędowi skarbowemu na formularzu VAT-R. Niezbędne jest też przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT i obowiązkowe umieszczenie na każdej wydanej fakturze adnotacji “metoda kasowa”.

Co jest przyczyną, że biura rachunkowe nie rekomendują średnim biznesom metody kasowej?

Metoda kasowa rozliczenia podatku VAT jest nieraz odradzana niewielkim firmom przez prowadzące ich biura rachunkowe. Na ogół powodem tego jest po prostu kwestia codziennego monitorowania wpływających należności związanych z działalnością. Metoda kasowa wymaga wszak stałego ich śledzenia, aby nie przegapić terminu uiszczenia podatku. W przypadku działalności wystawiających co miesiąc nie więcej niż kilkanaście faktur nie jest to skomplikowane. Natomiast już przy kilkudziesięciu dokumentach pilnowanie przelewów wpływających na konto firmowe może zajmować nawet parę godzin dziennie. Dla takich przedsiębiorstw najlepszym rozwiązaniem, które gwarantuje lepsze gospodarowanie czasem oraz zmniejszenie niebezpieczeństwa pomyłek przy księgowaniu, jest użycie oprogramowania służącego do automatycznej obsługi należności, jakim jest m.in. robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]

Rachunkowość, finanse