Faktura pro forma – charakterystyka i zastosowanie

Faktura pro forma – charakterystyka i zastosowanie

Tu znajdziesz więcej informacji o proforma co to.

Wszyscy, którzy prowadzą własne przedsiębiorstwo, ale także i gros osób realizujących zakupy przez internet, otrzymali przynajmniej raz fakturę proforma. Nie każdy natomiast wie, czym tak naprawdę jest ten dokument i czym odróżnia się on od normalnej faktury.

Czy fakturę proforma ujmuje się w w księdze przychodów i rozchodów?

Po łacinie pro forma oznacza „dla pozoru”, wobec tego nierzadko można spotkać się z objaśnieniem, że faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I faktycznie, faktura tego typu nie jest dowodem księgowym, a więc nie ujmuje się jej w ewidencji księgowej bądź w księdze przychodów i rozchodów. Wypada jednak zatrzymać ją w celu uzupełnienia dokumentacji transakcji.

Faktura proforma winna uchodzić raczej za dokument handlowy, będący rodzajem zapowiedzi danej oferty. Nie jest potwierdzeniem nabycia towaru czy wykonania usługi, a więc zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług nie nie może stanowić podłoża do odliczenia wskazanej w niej kwoty podatku VAT. Czy zatem faktura proforma jest wiążąca? Nie, ponieważ mówi o usłudze lub sprzedaży, która jeszcze nie została wykonana, zatem warunki transakcji w niej zaprezentowane mogą w dalszym ciągu podlegać negocjacjom.

Jak wygląda i kiedy nie wolno wydać faktury proforma?

Faktura proforma zawiera analogiczne dane i wygląda podobnie jak faktura VAT, a więc:

  • datę i miejsce,
  • dane stron,
  • nazwę usług bądź towarów, będących przedmiotem transakcji (wespół z wskazaniem ich ilości, jednostek miary itp.),
  • wartość netto oraz brutto (zarówno konkretnych towarów i usług, jak i wartość całości zamówienia) opisana także słownie,
  • informacja o wysokości uwzględnionych rabatów,
  • stawka i obliczona z tego tytułu kwota podatku VAT,
  • wskazanie terminu zapłaty,
  • wskazanie terminu wykonania usługi bądź dostarczenia towaru.

Aby łatwo można było odróżnić ten dokument od stosownej faktury VAT, wywołującej konsekwencje podatkowe, taką fakturę wystawca musi oznaczyć wyraźnie w nagłówku określeniem “PRO FORMA”. Należy także mieć na uwadze, iż ten typ faktury nie zwalnia z konieczności przekazania kontrahentowi wiążącej faktury VAT. Co ważne, faktury proforma nie można wystawić w przypadku, gdy klient zapłaci w całości za przedmiot transakcji lub przeleje przedpłatę.

Rachunkowość, finanse