Oferujesz usługi B2B? Dowiedz się, kiedy możesz wystawić notę księgową na 40 euro

Oferujesz usługi B2B? Dowiedz się, kiedy możesz wystawić notę księgową na 40 euro

Jeśli potrzebujesz więcej informacji dotyczących not księgowych na 40 euro, skieruj się tu.

Każdy przedsiębiorca wcześniej lub później trafia na kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za wystawione ich faktury w terminie. Niecałą dekadę temu był to spory problem dla przedsiębiorców. Na szczęście począwszy od 2013 r. w przypadku wystąpienia zwłoki w opłacaniu należności polskie ustawodawstwo dało możliwość wystawiania spóźnionym partnerom not księgowych w wysokości 40 euro, a od 2020 roku też na 70 lub 100 euro.

Kiedy zgodnie z prawem można wystawić notę księgową na 40 euro, a kiedy na 70 oraz 100 euro

Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych stanowią, iż wierzyciel jest uprawniony do domagania się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość takiej rekompensaty zależna jest od kwoty zaległego świadczenia pieniężnego. W przypadku, gdy należności nie przekraczają 5 tys. zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy zadłużeniu powyżej tej kwoty, lecz nie większym niż 50 tys. zł, przedsiębiorca od 2020 r. ma z kolei prawo wystawić notę na kwotę 70 euro, zaś gdy wysokość niezapłaconej należności przekracza 50 tys. zł – notę na 100 euro. Co najważniejsze, taką notę można przesłać dłużnikowi natychmiast po stwierdzeniu zwłoki w spłacie, co więcej bez obowiązku wcześniejszego upomnienia o upłynięciu terminu. Wypada jednakże wziąć pod uwagę czy wysłanie kontrahentowi błyskawicznie noty księgowej na 40 (czy też więcej) euro nie zburzy budowanych często przez długi okres czasu dobrych kontaktów partnerskich. Wszak opóźnienie we wniesienia należności może być kwestią prostego niedopatrzenia czy krótkotrwałych kłopotów z wypłacalnością dłużnika, a nie jego celowym działaniem. Dlatego właśnie, nota księgowa winna być zaledwie jednym z kolejnych etapów działań upominawczych.

Bezpłatny generator not księgowych znajdziesz na stronie Flobo

W chwili, kiedy przedsiębiorca ostatecznie postanawia o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, jak przepisowo należy przeliczyć jej wysokość na złotówki, skoro regulacje mówią o nocie w euro. Informacje o tym zawarto we wspomnianym powyżej akcie prawnym – kwotę rekompensaty w złotówkach ustala się biorąc za przelicznik średni kurs euro ogłoszony przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym minął termin opłaty za faktury.

Wierzycieli zachęcamy do wypróbowania bezpłatnego generatora not księgowych udostępnionego darmowo przez Flobo – polską aplikację do obsługi należności w firmach, która wyposażona jest także w skuteczny moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]

Rachunkowość, finanse