Kurs rysunku architektonicznego dla przyszłych studentów architektury

Kurs rysunku architektonicznego dla przyszłych studentów architektury

Architektura od wielu lat jest jednym z najbardziej prestiżowych kierunków na polskich uczelniach. Na jego dużą popularność wpływa dużo czynników – głównie fakt, że są to niezwykle interesujące studia oraz szansa na i wciągającej pracy po uzyskaniu dyplomu. By dostać się na architekturę należy jednakże nie tylko wykazać się wiedzą dotyczącą najważniejszych reguł rządzących tą dziedziną, ale także umiejętnością rysowania. Jeśli jej nie posiadamy, przed egzaminami warto przejść kurs rysunku architektonicznego.

Kurs rysunku architektonicznego – czego się nauczymy?

Uczniowie, którzy zapisują się na kurs rysunku architektonicznego otrzymają wszechstronne przygotowanie do egzaminu na studia. Oferta jest skierowana do osób dysponujących przynajmniej podstawowe umiejętności rysowania. Długość zajęć 4 godziny zegarowe. W tym czasie nauczyciel przekazuje uczestnikom niezbędne wiadomości dotyczące perspektywy i kompozycji, a także specjalistycznych zagadnień, takich jak wizualizacja terenów zielonych. W trakcie szkolenia przyszli architekci pracują nad jednym rysunkiem, a nauczyciel pomaga im przygotować pracę, która uzyska pozytywną ocenę komisji na uczelni.

Kurs architektury – czy to tylko lekcje rysunku?

Kurs rysunku architektonicznego obejmuje nie tylko rysunek, ale również wskazówki zawodowców pozwalające przygotować się odpowiednio do egzaminów – m.in. odnośnie tego, jak stworzyć dobre portfolio na każdą z uczelni (na przykład te w Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Warszawie lub za granicą). Kursanci mogą przystąpić do egzaminu próbnego, w trakcie którego dowiedzą się, czego mogą oczekiwać w przyszłości. Szkoły rysunku oferują także swoim uczniom lekcje historii sztuki – te wiadomości okaże się niezastąpiona na egzaminie i podczas studiów.

Siedziba firmy:
Pracownia Domin Kraków
ul. Westerplatte 3/3
31-033 Kraków

Mob.: +48 517 230 274
E-mail: [email protected]

Szkolnictwo