Badania operatorów – co się pod nimi kryje?

Badania operatorów – co się pod nimi kryje?

Sprawdź, jak zamówić badania operatorów Bielsko. Kliknij w to miejsce.

Badania psychologiczne znacznej części z nas kojarzą się z trwającą bardzo długo i naprawdę wnikliwą rozmową prowadzoną przez psychologa, który zamierza poznać nasze relacje z matką. Tymczasem okazuje się, że takie badania znajdują również zastosowanie na przykład w czasie określania zdolności do zatrudnienia osób, które chciałyby wykonywać zawód operatora dźwigu lub innego typu ciężkiego sprzętu.

Badania operatorów: jakich testów należy się spodziewać?

Badania psychologiczne osób obsługujących maszyny budowlane nie różnią się istotnie od tych, jakie zobowiązani są przejść zawodowi kierowcy. W związku z tym obejmują skrupulatny wywiad, który zbiera psycholog, testy osobowościowe oraz temperamentalne, testy inteligencji i testy aparaturowe. Bez wątpienia testów nie należy się obawiać. Do ich wypełnienia trzeba podejść otwarcie. Liczy się rzetelność oraz szczerość zaznaczanych odpowiedzi. Jednak testy aparaturowe mają szczególne znaczenie w przypadku osób planujących zostać operatorem maszyn budowlanych. Dzięki nim ocenić można szybkość reakcji zainteresowanego. Ustalając ją sprawdzamy, czy poddana badaniom osoba będzie w stanie w dość szybki sposób reagować na nieoczekiwanie pojawiające się w pracy sytuacje. Testy te oceniają także zdolność do widzenia przestrzennego, oceny prędkości obiektów pozostających w ruchu i koncentracji uwagi. Wszystko to ma w przypadku operatorów dźwigów, wózków i innych urządzeń wielkie znaczenie.

Badania operatorów: kto zajmuje się ich przeprowadzaniem?

Badania psychologiczne osób obsługujących maszyny budowlane może wykonać tylko psycholog posiadający uprawnienia psychologa transportu, a do tego wymagane jest ukończenie studiów podyplomowych. Należy pamiętać, że badanie psychotechniczne musi być okresowo powtarzane. Trzeba tego pilnować, w przeciwnym razie można utracić uprawnienia do wykonywania zawodu. Przestrzegający przepisów pracodawca odsunie od pracy osobę, która nie ma aktualnych badań psychotechnicznych.

Siedziba firmy:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]

Usługi