Gdzie wykonać badania operatorów?

Gdzie wykonać badania operatorów?

Do rozpoczęcia działalności w wielu zawodach potrzebne są właściwe uwarunkowania psychiczne. By sprawdzić, czy badany je ma, wykonuje się specjalistyczne testy. By je przeprowadzić, musimy wybrać się do pracowni psychologicznej, a na ich charakter w największym stopniu wpływa rodzaj zawodu, w którym chce pracować badany. Inne testy wykonywane są wobec prawników, inne zaś dla operatorów wózków widłowych czy maszyn. Jak łatwo stwierdzić, te ostatnie badania są zlecane dużo częściej. Warto zatem powiedzieć parę zdań na temat tego, jak one wygląda, jakie przepisy określają ich charakter oraz jakie zdolności są w ich trakcie testowane.

Zasady badań operatorów

Częstotliwość oraz specyfikę badań operatorów wózków paletowych oraz pozostałych pojazdów stosowanych w przemyśle określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1996. W jego myśl badania operatorów muszą być przeprowadzane co trzy lub cztery lata, oprócz badanych po 50 roku życia – ci mają obowiązek do wykonywania testów co dwadzieścia cztery miesiące. Powinniśmy przy tym pamiętać, iż wygląd badań może zostać zmieniony, jeżeli wykonujący je psycholog stwierdzi, że konieczne są dodatkowe testy albo poszczególne części są w konkretnym wypadku niepotrzebne.

Badania operatorów – na co się przygotować?

Pierwszym etapem badań operatorów jest badanie charakterologiczne, mające zazwyczaj formę papierowego testu, a także test badający inteligencję. Następnie przeprowadzane są badania na refleks, opierające się zwykle na naciśnięciu odpowiedniego guzika po zapaleniu lampki oraz sprawdzeniu, czy kandydat potrafi wystarczająco szybko zatrzymać wózek. Badania operatorów to także testy zdolności percepcji odległości i wzorku – te ostatnie najczęściej przeprowadzane są w ciemni oraz z wykorzystaniem stereometru.

Siedziba firmy:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]

Usługi