Jak wstępnie wyliczyć koszt przekładu?

Jak wstępnie wyliczyć koszt przekładu?

Na https://tlumaczalnia.pl/ceny/ przeczytasz wszystko, co należy wiedzieć o cenniku tłumaczeń z języka rosyjskiego w Krakowie.

Za sprawą otwarcia się naszego kraju na firmy z większości krajów świata pojawiło się większe zapotrzebowanie na usługi translatorskie. Każdego dnia polscy tłumacze sporządzają multum poświadczonych i zwykłych tłumaczeń na mniej bądź bardziej popularne języki, zarówno na zamówienie klientów indywidualnych, jak i rozmaitych firm.

Pomimo, że online bez problemu można wyszukać bezpłatne narzędzia do translacji, wciąż nie przejmą one obowiązków doświadczonych tłumaczy, bowiem skorzystanie z ich oferty jest nieraz obligatoryjne, przykładowo jeżeli potrzebujemy uwierzytelnionego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich sytuacjach próbujemy wstępnie obliczyć koszt przekładu. Co więc wpływa na koszt tłumaczeń?

Okoliczności mające wpływ na końcową cenę przekładu

Na to ile ostatecznie będzie kosztował cię przekład dokumentu wpływ mają poniższe elementy:
1. Kierunek translacji. Tłumaczenie na język polski jest zwyczajowo o kilkadziesiąt procent tańsze niż translacja w drugą stroną.
2. Język, na który lub z którego chcemy przełożyć tekst. Przekład z modnych języków romańskich (hiszpański, włoski) czy germańskich (angielski, szwedzki) będzie co do zasady tańszy aniżeli tłumaczenie z mniej popularnych wśród tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (chińskiego, japońskiego) bądź słowiańskich (m.in. słoweńskiego, ukraińskiego, rosyjskiego).
3. Czas zrealizowania tłumaczenia. Jak przy większości usług, jeśli potrzebujemy czegoś “na zawołanie” musimy przygotować się na wyższy koszt.
4. Poziom skomplikowania tłumaczenia bądź tematy, które opisuje tekst. Przekład podręczników medycznych, prac naukowych czy dokumentów handlowych kosztuje więcej, ponieważ tłumacz powinien posiadać nie tylko znajomość leksyki specyficznej dla danej specjalizacji, lecz również należytą wiedzę, żeby właściwie rozumieć tekst wyjściowy i nie popełnić przy translacji niewybaczalnych błędów.

Tłumaczenie zwykłe a przysięgłe

Trzeba zaznaczyć, że przekład różnego rodzaju dokumentów jak przykładowo świadectwo urodzenia lub dokumenty szkolne (dyplom licencjata, zaświadczenie ukończenia szkolenia), musi wykonać tłumacz przysięgły. Taki przekład określa się przysięgłym, ponieważ tłumacz obowiązkowo poświadcza go pieczątką z numerem licencji tłumacza przysięgłego i swoim nazwiskiem, a informację o tym tłumaczeniu zapisuje w rejestrze, gdzie oznacza czy przekład powstał z oryginału, odpisu lub kopii, a także nadaje mu oddzielny numer. Tłumacze przysięgli na ogół określają stały cennik za przekład popularnych świadectw i dokumentów tożsamości, natomiast w przypadku nieodzowności realizacji tłumaczenia przysięgłego innych dokumentów, koszt usługi wylicza się zawsze od długości tekstu końcowego (nie wyjściowego). W tłumaczeniu zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, tymczasem w przekładzie poświadczonym jest to 1125 znaków.

Siedziba firmy:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]

Usługi