Tłumaczenia pisemne i ustne z języka rosyjskiego

Tłumaczenia pisemne i ustne z języka rosyjskiego

Kilka ostatnich lat to okres przypływu do naszego kraju pracowników i studentów zza wschodniej granicy. Przeważają wśród nich Ukraińcy oraz Rosjanie. To sprawia, iż wzrosło zapotrzebowanie na usługi oferowane przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – głównie rosyjskiego, którego używa również duża część obywateli Ukrainy. Dotyczy to szczególnie tłumaczy przysięgłych, mających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te właśnie są konieczne do podjęcia pracy lub nauki w Polsce.

Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego – w jakich przypadkach są potrzebne?

Wyłącznie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest upoważniony do tłumaczenia różnego rodzaju oficjalnych dokumentów wydanych przez urzędy z Ukrainy, Kazachstanu, Białorusi bądź Rosji. Należą do nich między innymi świadectwa ukończenia szkół i maturalne, dowody osobiste oraz prawa jazdy, dyplomy potwierdzające zdobycie różnych kwalifikacji zawodowych i uprawnień, a także akty zawarcia związków małżeńskich czy urodzenia. Poza tym należy mu zlecić tłumaczenia umów cywilno-prawnych i kontraktów, dokumentów wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, bankowych czy rejestracji pojazdów.

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – kto może nim być?

Ważność tłumaczonych dokumentów powoduje, iż na tłumaczu przysięgłym leży duża odpowiedzialność. W związku z tym, aby pracować w tym zawodzie, trzeba zdobyć stosowne uprawnienia. Tłumacz przysięgły powinien skończyć studia lingwistyczne, a następnie zaliczyć państwowy egzamin, który potwierdzi jego umiejętności. Do rozpoczęcia pracy jako tłumacz przysięgły konieczne jest ponadto posiadanie obywatelstwa UE i pełna zdolność prawna.

Siedziba firmy:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]

Usługi