Ważne badania psychologiczne operatorów

Ważne badania psychologiczne operatorów

Zleć badania operatorów Bielsko Biała na http://www.testypsychologiczne.com.pl/badania-operatorow/.

Gdy mówi się o badaniach psychotechnicznych i psychologicznych, zwykle łączymy z nimi kierowców, ale nie są oni jedyną grupą zawodową, która musi je zrobić. Konieczność ich wykonania taki przepisy nakładają też na operatorów dźwigów, koparek, wózków i podobnych urządzeń. Dlaczego jest taka potrzeba i na czym badania tego typu polegają?

Dlaczego badania operatorów są konieczne?

Ustawa jasno określa, przedstawiciele jakich zawodów muszą poddać się badaniom psychologicznym i psychotechnicznym. Są to przede wszystkim zawody, w których wysoka sprawność psychofizyczna jest kluczowa dla bezpieczeństwa – samego pracownika i innych osób. Co więcej, jeśli chodzi o środowiska, w jakich korzysta się z maszyn budowlanych i dźwigów, relatywnie często dochodzi w nich do wypadku, a większość z nich spowodowana jest błędem człowieka, czyli niedostateczną koncentracją, złym widzeniem bądź zbyt powolną reakcją. Zdolności te zmniejszają się wraz z wiekiem, a także z powodu pracy w uciążliwych warunkach, a praca operatora do takiej się zalicza, i z tego powodu robienie tego rodzaju testów jest wymagane.

Na czym polegają badania operatorów?

Badania, jakim poddaje się operatorów i kierowców, dotyczą w znacznej mierze tego samego. Sprawdza się głównie wzrok, nie tylko ogólnie, ale także jeśli chodzi o widzenie po zmierzchu i umiejętności wzrokowo – ruchowe, a ponadto zdolność oceny odległości, prędkość reakcji oraz poziom koncentracji. Istotna jest także przerzutność uwagi. Badania robi się, odpowiadając na pytania testowe NIE lub TAK, a także za pomocą specjalnej aparatury. Zazwyczaj nie zabierają one więcej czasu niż 30 minut.
Jeśli chodzi o to, jak długo testy są ważne, to jest to uzależnione przede wszystkim od wieku badanego. Przeważnie są to trzy-cztery lata, natomiast w przypadku osób powyżej pięćdziesiątego roku życia – jeden-dwa lata.

Siedziba firmy:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]

Usługi