Co trzeba wiedzieć o położniku
Zdrowie

Co trzeba wiedzieć o położniku

Jakie są obowiązki położnika? Położnik to specjalista dbający o prawidłowy rozwój ciąży kobiety. Jego obowiązkami są m.in. wykrywanie prawdopodobnych patologii ciąży oraz zapobieganie im. Położnictwo stanowi dyscyplinę nierozerwalną z ginekologią, czego efektem jest fakt, że…