Co trzeba wiedzieć o położniku

Co trzeba wiedzieć o położniku

Potrzebujesz porady? Skontaktuj się z położnikiem Kraków.

Jakie są obowiązki położnika?

Położnik to specjalista dbający o prawidłowy rozwój ciąży kobiety. Jego obowiązkami są m.in. wykrywanie prawdopodobnych patologii ciąży oraz zapobieganie im. Położnictwo stanowi dyscyplinę nierozerwalną z ginekologią, czego efektem jest fakt, że często jeden profesjonalista jest i położnikiem i ginekologiem.Co ważne, należy rozróżniać zawód położnika od zawodu położnej, gdyż przeznaczenie tych osób było od wieków zupełnie różne. W momencie gdy położnik zajmuje się głównie nieprawidłowościami w okresie ciąży, celem położnej jest zagwarantowanie ciężarnej najlepszych możliwych warunków w trakcie porodu i okresu poporodowego.

Kiedy wybieramy się do położnika?

Wizyta u położnika jest konieczna po rozpoczęciu ciąży. Bardzo ważną sprawę stanowi kontrola położnika już w pierwszych dniach od poczęcia, aż do końca ciąży. Poleci on wykonanie wszystkich koniecznych badań oraz zrobi wszystko, co możliwe, aby nasze dziecko przyszło na świat zdrowe i w jak najbardziej bezpieczny sposób. Szukając swojego położnika, należy wybrać osobę, która zapewni nam komfortowe warunki następnych wizyt oraz przy której nie będziemy odczuwać skrępowania.

Siedziba firmy:
Gabinet ginekologiczny
ul. Szlak 20
31-161 Kraków

Tel.: 12 634 40 32
Mob.: 501 355 801

Zdrowie